Deklarace práv nadaných dětí v systému vzdělávání

20 prosince 2005

Vytvořila Barbara Clark – California State University, katedra speciálního vzdělávání, Los Angeles, USA.

(Přetištěno ze „Sborníku k práci s talentovanými dětmi a mládeží“, vydal IDM MŠMT ČR, 1997)

Nadané dítě má právo:

–  být podporováno prostřednictvím adekvátních zkušeností pro výuku dokonce i tehdy,  pokud ostatní děti stejného věku či ročníku nejsou schopné z těchto zkušeností profitovat,

– být zařazeno do společných skupin a kontaktovat se s jinými nadanými dětmi po dobu některých částí vyučování tak, aby mohlo být ostatními pochopeno, podporováno a podněcováno,

– být vyučované a ne využívané jako opatrovník nebo učitelův pomocník po většinu svého školního dne,

– na předkládání nových, pokrokových a vyzývavých myšlenek či koncepcí bez ohledu na materiály a možnosti, určené dětem stejného věku či ročníku,

– být učeno poznatkům, jež ještě neovládá, namísto toho, aby bylo znova učeno názorům, pojmům nebo koncepcím, které již zvládlo,

– učit se tempem, které mu vyhovuje a tedy i rychleji než jeho vrstevníci,

– myslet alternativně, vytvářet odlišné produkty a přinášet intuici a inovaci do vyučovacího procesu,

– být idealistické a citlivé na spravedlnost, právo, přesnost a globální problémy lidstva a mít příležitost vyjádřit svoje názory,

– na všeobecné pochybnosti, nabídku alternativních řešení a ocenění komplexnosti a důkladnosti myšlení,

– být intenzívní, vytrvalé a cílevědomé ve svém úsilí při získávání vědomostí,

– projevovat smysl pro humor, který je neobvyklý, hravý a často komplikovaný,

– mít vysoké požadavky na sebe i na ostatní a být citlivé na nesoulad mezi ideály a skutečností s potřebou pomoci při hledání hodnot v lidské rozmanitosti,

– na vysoké výkony jen v některých, ne ve všech oblastech učebního plánu, vytvářejíc požadavek smysluplného a erudovaného zapojení se do akademické oblasti,

– na zpoždění mezi představou a jejím uskutečněním, mezi osobními normami a schopnostmi rozvoje, mezi fyzickým zráním a sportovní zručností,

– uskutečňovat zájmy, které stojí nad schopnostmi jeho vrstevníků, které jsou mimo učební plán nebo zahrnují oblasti dosud neprozkoumané a neznámé.