Evropa mladýma očima

19 října 2008

Evropa mladýma očima

Počátkem října spustilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže (ČRDM) novou webovou stránku www.evropamladymaocima.cz. Ta je hlavním informačním kanálem ke kampani na podporu českého předsednictví Radě Evropské unie v oblasti mládeže, která se shodně s titulem webové stránky nazývá Evropa mladýma očima.

Stránky jsou určeny mladým lidem, pracovníkům s dětmi a mládeží i novinářům. Cílem stránek je především přinášet informace o českém předsednictví, oficiálních a doprovodných akcích předsednictví v oblasti mládeže a také o akcích zařazených do kampaně Evropa mladýma očima.

Kromě výše zmíněných informací se zájemci mohou díky webu kupříkladu přihlásit do kreativní soutěže pro mladé Move Your City!, která účastníkům ukládá umělecky ztvárnit jejich představy o evropském městě budoucnosti nebo se zapojit do panelové diskuse na téma Jak mohou mladí lidé přispět k mezikulturnímu dialogu.

Evropa mladýma očima je kampaň vyhlášená MŠMT na počest a podporu předsednictví České republiky Radě Evropské unie. Kampaň probíhá ve druhém pololetí 2008 a její hlavní část pak bude probíhat v prvním pololetí 2009. Kampaň zastřeší konkrétní akce nestátních neziskových organizací, škol a školských zařízení pro zájmové vzdělávání na celorepublikové i lokální úrovni, které přispějí k propagaci českého předsednictví, obsahově se vztahují k Evropě nebo Evropské unii a které podporují a rozvíjejí spolupráci subjektů dětí a mládeže v rámci EU. Do kampaně je nyní zapojeno přes 20 subjektů, jejichž počet v dalších měsících ještě vzroste.