Akce Sdružení pro rok 2009

10 února 2009

V sekci O nás najdete projekt akcí na rok 2009. Sdružení hodlá v letošním roce opět pořádat Letní školu mladých vědců v termínu 16. – 21. srpna 2009 a bližší informace a přihlášky budou na našich stránkách k dispozici od 1. dubna 2009. Celostátní seminář by se měl uskutečnit 5. – 7. listopadu 2009 a informace i přihlášky budou na stránkách k dispozici od 1. září 2009. Obě akce jsou však podmíněny získáním grantu od MŠMT ČR a dotace z Jihomoravského kraje a dalších financí od sponzorů.