SNPTM partnerem soutěže České hlavičky

1 dubna 2009

České hlavičky je projekt zaměřený na podporu talentované mládeže především v technických oborech a zvýšení zájmu mladých lidí o studium technických a přírodovědných oborů a vědeckou kariéru. Je zaměřen na středoškolskou mládež a žáky vyšších ročníků základní školy. Je realizován ve spolupráci projektu Česká hlava s VŠE v Praze, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, Asociací pro mládež, vědu a techniku (AMAVET) a Sdružením na podporu talentované mládeže České republiky a generálními partnery projektu, se společností Optaglio s.r.o., Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky a s Nadačním fondem Veolia voda.

Podrobnější informace včetně přihlášky najdete na stránkách Česká hlava.