Zrušení Letní školy

26 června 2009

Vzhledem k tomu, že se dosud nepodařilo sehnat potřebné finanční prostředky, Letní škola v srpnu letošního roku se nebude konat.

O konání podzimního Semináře rozhodneme počátkem srpna, kdy by mělo být známo, jestli získáme nutné finanční prostředky na uspořádání.


Témata SOČ nabízená JCMM

6 června 2009

V sekci Další materiály najdete řadu zajímavých témat, která nabízí Jihomoravské centrum mezinárodní mobility. Pokud budete mít o některé téma zájem, kontaktujte prosím Ing. Miloslava Hlaváčka na e-mailové adrese hlavacek@snptm.cz .