Podzimní Seminář bude

21 září 2009

Jelikož se podařilo zajistit dostatek finančních prostředků, letošní Seminář Mezinárodní soutěže, příprava, prezentace a medializace výsledků II proběhne v Brně 5.-7. listopadu, jak bylo původně přislíbeno.  Podrobné informace včetně přihlášky najdete zde. Účastníkům semináře bude na místě proplaceno jízdné.