PF 2010

29 prosince 2009

Sdružení na podporu talentované mládeže přeje všem svým členům, spolupracovníkům i talentovaným studentům mnoho zdaru v roce 2010.