Gratulace do San Jose

17 května 2010

Úspěšní řešitelé SOČ (a dalších soutěží) vyjeli na mezinárodní soutěž Intel ISEF do San Jose, kde měli možnost prezentovat své projekty před kolegy ze všech zemí světa a samozřejmě před odbornou porotou. Sdružení na podporu talentované mládeže blahopřeje zástupcům SOČ, kteří ve složení Jan Mareš, Martin Ron a Jan Paták (všichni z Gymnázia Sušice) získali 3. hlavní cenu za práci Vertikální navíjecí stroj řízený počítačem.

Úspěšně se umístil i Patrik Čermák ze SPŠE a VOŠ Pardubice za práci Budoucí termoelektrické telluridy.

Podrobnější informace o průběhu soutěže najdete na blogu doc. Petra Klána.


Ceny Učené společnosti

6 května 2010

Gratulujeme úspěšným soutěžícím SOČ, kteří budou na návrh Sdružení na podporu talentované mládeže a Ústřední komise SOČ oceněni Cenou Učené společnosti České republiky. Laureáti převezmou ocenění na slavnostním zasedání XVI. valného shromáždění Učené společnosti ve velké aule pražského Karolina, dne 17. května 2010.

Jedná se o následující studenty:

Tomáš Pohl: Entomologie, metody umělé inteligence pro determinaci species z Gymnázia Terezy Novákové 2,  Brno – Řečkovice

Adam Heinrich: Konstrukce mobilního robota, schopného pohybu ve venkovním prostředí z Mendelova gymnázia, Komenského 5, Opava

Stanislav Fořt: Stručný úvod do teorie letu sluneční plachetnice z Gymnázia Pierra de Coubertina, náměstí Fr. Křižíka 860, Tábor


Mezinárodní konference středoškoláků na Gymnáziu v Uničově

2 května 2010

Ve středu 21. 4.a ve čtvrtek 22. 4. proběhla na gymnáziu v Uničově I. Mezinárodní studentská konference pod názvem „Žijeme v Evropě“. Cílem konference bylo jednak poskytnout studentům prostor prezentovat svým vrstevníkům výsledky tvořivé práce, kterou vytvářeli ve svém volném čase, nad rámec školních osnov, jednak umožnit studentům z okolních zemí se vzájemně poznat a vytvářet tak vzájemné kontakty na  poli vědy. Pořádající škola, Gymnázium v Uničově, si sama sobě do příštích let nasadila laťku velmi vysoko. Konference se zúčastnili studenti se svými pedagogy z pedagogického lycea v ukrajinském Melitopolu, Střední průmyslové školy v Košicích, gymnázia Krompachy a Istanbulu v Turecku.

Středa byla věnována vlastní pracovní části setkání. Odeznělo 13 soutěžních prací ve třech odborných sekcích. Humanitní, přírodovědecko-technické a ekologické. Na referátech se podíleli šesti pracemi zahraniční studenti a sedmi pracemi studenti naši. Delegace z Turecka prezentovala dvě práce mimo soutěž. Jednací řečí byla čeština a angličtina. Všechny prezentované práce měly velmi dobrou jak obsahovou, tak formální úroveň a přednášející byli výborně připraveni.

Odborná porota měla velmi nelehký úkol vybrat z každé sekce tu nejlepší práci.  Vavříny si odnesli: V oblasti humanitní Tomáš Vojáček (Gymnázium Uničiv) za práci o osudech židovských rodin na Mohelnicku za holocaustu. V oblasti ekologické Vladislav Dolinnyj (Melitopol) za práci o záporožském regionu. A za odpověď na prostou otázku, zda potřebujeme zubní pastu, získala první cenu Adriana Mižigárová (Gymnázium Krompachy).

Zatím co středa byla dnem ryze pracovním, čtvrtek věnovali organizátoři poznávacímu zájezdu pro zahraniční hosty po pamětihodnostech olomouckého okolí. Vedení gymnázia v Uničově, spolu se všemi spolupracovníky, kteří se na zdárném průběhu konference podíleli, věří, že položili základ nové tradici setkávání talentovaných studentů z Evropy.