Papírové přihlášky na Tvůrčí dílnu

26 října 2010

Všichni účastníci, jejichž elektronická přihláška byla přijata (informace byly rozeslány e-mailem) musí k prezenci donést vytištěnou a podepsanou papírovou přihlášku. Účastníci mladší 18 let musí mít přihlášku podepsanou zákonným zástupcem. Formulář přihlášky stahujte ZDE.


Sočka konečně našla cestu na Akademii věd ČR

10 října 2010

Jedním z velmi zajímavých výsledků Letní školy mladých vědců bylo i to, že na pozvání vedení Sdružení prezentoval zde práci a strukturu Akademie věd České republiky její místopředseda Prof. Ing. Miroslav Tůma, CSc.. Po jeho představení této naší špičkové instituce s místopředsedou AV ČR jednali členové správní rady Sdružení a výsledkem byl slib pana místopředsedy, že Akademie věd ČR bude spolupracovat s vedením SOČky a poté i se Sdružením.

Letní školu navštívila v jejím průběhu i předsedkyně Ústřední komise SOČ Mgr. Jitka Macháčková spolu s tajemnicí Ústřední komise SOČ Ing. Miroslavou Fatkovou. Tyto byly o jednání s  panem místopředsedou informovány a dohodnuto, že NIDM pošle žádost o spolupráci se SOČ na Akademii věd ČR, což se také stalo.

Výsledek se dostavil překvapivě brzy a to tím, že Akademická rada AV ČR souhlasila s návrhem Prof. Tůmy, aby předseda AV ČR převzal záštitu nad 33. ročníkem Středoškolské odborné činnosti. (SOČ).

Je až neuvěřitelné, že konkurenti SOČky již dlouhodobé vazby s AV ČR mají a že SOČka nenašla za několik dlouhých roků cestu k nutné a pro obě strany prospěšné spolupráci. Nyní to šlo „jako po másle“, neboť členové správní rady jednali s panem místopředsedou 16. srpna 2010 a 8. září 2010 již Akademická rada AV ČR odsouhlasila spolupráci. Je to jen na přístupu odpovědných funkcionářů a na solidnosti a otevřenosti v jednání.

Sdružení hodlá v příštím roce požádat též AV ČR o spolupráci při pořádání našich akcí pro talentované středoškoláky a současně budeme pokračovat v  naší dobré spolupráci s Jihomoravskými pracovišti AV ČR a jmenovitě s Doc. PhDr. Radomírem Vlčkem, CSc, členem Akademické rady AV ČR.

Pana Prof. Tůmu si dovolíme pozvat na námi pořádaný celostátní seminář Tvůrčí dílna řešitelů SOČ a konzultantů III a to na jeho zahájení a zejména na diskusní fórum, které bude v zahajovací den semináře ve večerních hodinách. Svou účast již přislíbil 1.náměstek Jihomoravského hejtmana Ing. Stanislav Juránek.

Na závěr ještě i touto cestou si dovolím poděkovat Prof. Ing. Miroslavu Tůmovi, CSc., místopředsedovi AV ČR za jeho vstřícný postoj k projednané spolupráci a k jeho zásluze o její realizaci.

Doufám, že již nic nebude bránit tomu, aby započatá spolupráce SOČky s AV ČR byla dlouhodobého charakteru a přinášela prospěch oběma zúčastněným stranám.

Ing. Miloslav Hlaváček

předseda správní rady Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky, o. s. a místopředseda Ústřední komise SOČ


Blahopřejem vítězům

6 října 2010

Studenti M. Rapčák a D. Pěgřímek z Gymnázia Orlová obdrželi hlavní cenu na evropské soutěži mladých vědců EUCYS 1. hlavní cenu za práci „Úplný fázový diagram CO2 nanoklastrů.“ Jde o počítačové simulace shluků molekul kysličníku uhličitého a chování tohoto plynu za působení tlaku. Výpočty byly tak náročné, že je autoři uskutečnili na superpočítači. O výsledcích sepsali článek a poslali do váženého odborného časopisu. Výsledky simulace pomohou při uvažovaném ukládání tohoto plynu na dno oceánů. Protože jde o skleníkový plyn, jeho ukládání odlehčí atmosféře.

Zároveň obdrželi cenu Švédské akademie pro nejlepší práci spojenou s pozváním na předávání Nobelových cen.

Jde jednoznačně o úspěch systematické práce s talentovanými středoškoláky, která má u nás více než třicetiletou tradici.

Na soutěžní přehlídce 125 mladých vědců (14-21 let) z 37 zemí EU a ostatního světa v Lisabonu byly uděleny tři 1. hlavní ceny. Kromě nás 1. hlavní cenu obdrželo Maďarsko a Polsko.

Vítězům samozřejmě gratulujeme.