Ocenění Učenou společností

28 dubna 2011

Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky nominovalo 7 prací SOČ na ocenění Učenou společností České republiky. Z těchto sedmi prací hned tři toto ocenění také získaly. Jedná se o následující práce:

Charlota Blunárová: Design dětského mobilního telefonu a konstrukce jeho modelu s využitím  vakuového odlévání plastů

Vojtěch Kundrát: Syntéza vysoce substituovaných derivátů chinolinu

Jasef Hazi: Depozice nanokrystalických diamantových vrstev – výpočet teploty plazmatu

Cena bude jmenovaným předána při příležitosti slavnostní části XVII. Valného shromáždění Učené společnosti České republiky dne 16. května 2011 ve Velké aule Karolina v Praze. Sdružení všem oceněným gratuluje.