Zrušení Letní školy

20 června 2011

Z důvodu nedostatku finančních prostředků se v letošním roce neuskuteční Letní škola mladých vědců. Během září se na našich stránkách objeví informace o podzimním Semináři, který se bude konat v každém případě (finance jsou již zajištěny).


Proběhla valná hroma a správní rada

15 června 2011

U příležitosti celostátní přehlídky SOČ konané v červnu 2011 v Sezimově Ústí, kde se pravidelně schází ředa členů našeho Sdružení, proběhla pravidelná valná hromada členů Sdružení a také zasedání správní rady Sdružení. Všichni členové byly s dostatečným předstihem pozvání, seznámeni s programem zasedání a obdrželi také veškeré podklady v elektronické podobě.

Z programu valné hromady vybíráme:

– informace členů o činnosti Sdružení, jednání se sponzory a různými institucemi
– prezentace výroční zprávy, účetní uzávěrky a jejich schválení (najdete v plné verzi v záložce O nás)
– volba správní rady pro další funkční období 2011-2014 (správní rada pracuje i v dalším funkčním období ve stejném složení)
– přijetí nových členů Sdružení (aktuálně máme 91 členů)


Valná hromada SNPTM

1 června 2011

Valná hromada Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky, o. s. se uskuteční u příležitosti celostátní přehlídky SOČ dne 10. června 2011 ve Vyšší odborné škole, Střední škole a Centru odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421. Prosíme všechny členy Sdružení o osobní účast, případně hlasování elektronickou formou. Pozvánka na valnou hromadu se všemi důležitými údaji byla rozeslána e-mailem dne 1. 6. 2011. Pokud vám nedorazila, obraťte se prosím na adresu hlavacek@snptm.cz.