Členství

Líbí se vám činnost Sdružení? Rádi byste pomohli při práci s talentovanými středoškoláky? Staňte se členy Sdružení, práce se pro vás určitě najde. Členství je dobrovolné a bezplatné. Prostudujte si prosím stanovy včetně doplňků (vše najdete v sekci O nás).

Členem Sdružení se může stát fyzická osoba starší 18 let a právnická osoba. O přijetí nových členů rozhoduje jednou ročně valná hromada Sdružení na základě písemné přihlášky.

Formulář přihlášky je ke stažení zde (zde pro právnické osoby). Po vyplnění a podepsání ji odešlete poštou na adresu Sdružení (SNPTM, Viniřní 171, 615 00 Brno) nebo e-mailem na adresu snptm@snptm.cz.

Výňatek ze stanov Sdružení

Článek 5. Vznik členství

5.1 Členem sdružení mohou být fyzické osoby starší 18 let a právnické osoby.
5.2 Členství ve sdružení vzniká přijetím za člena sdružení valnou hromadou na základě písemné přihlášky a písemným prohlášením o přistoupení ke stanovám.
5.3 Členství, vystupování a jednání člena předpokládá mimo jeho zájmu o činnost i všestrannou pomoc dle možností a schopností člena při realizaci cílů a činnosti sdružení.

Článek 6. Evidence členů

6.1 Sdružení vede seznam všech svých členů.
6.2 Do seznamu se zapisuje jméno a bydliště fyzické osoby, nebo název a sídlo právnické osoby.

Článek 7. Zánik členství

7.1 Členství ve sdružení zaniká:
a) úmrtím člena, nebo zánikem právnické osoby, která je členem
b) vystoupením se sdružení
c) vyloučením ze sdružení pro závažné nebo opakované porušení povinností
7.2 Závažným porušením povinností se rozumí zejména:
a) činnost v rozporu s cílem, činností a zájmy sdružení
b) poškozování sdružení na veřejnosti
c) neplnění povinností uložených stanovami, valnou hromadou, nebo správní radou
7.3 O vyloučení ze sdružení rozhoduje valná hromada a musí být oznámeno písemně.

Článek 8. Práva členů

Člen sdružení má právo zejména:
a) podílet se na činnosti sdružení
b) účastnit se valné hromady sdružení
c) volit a být volen do orgánů sdružení

Článek 9. Povinnosti členů

Člen sdružení je povinen zejména:
a) dodržovat stanovy sdružení
b) plnit usnesení valné hromady a správní rady
c) chránit majetek sdružení
d) po dobu trvání tohoto sdružení nesmí člen vykonávat činnost, která je dle čl. 3 cílem tohoto sdružení mimo toto sdružení a to ať vlastním jménem, nebo jako účastník jiného sdružení, nebo právnické osoby

Zanechat odpověď

Vyplňte detaily níže nebo klikněte na ikonu pro přihlášení:

Logo WordPress.com

Komentujete pomocí vašeho WordPress.com účtu. Odhlásit /  Změnit )

Google photo

Komentujete pomocí vašeho Google účtu. Odhlásit /  Změnit )

Twitter picture

Komentujete pomocí vašeho Twitter účtu. Odhlásit /  Změnit )

Facebook photo

Komentujete pomocí vašeho Facebook účtu. Odhlásit /  Změnit )

Připojování k %s

%d blogerům se to líbí: