Zajímavé články

Na této stránce najdete zajímavé články týkající se talentované mládeže, soutěže SOČ apod.

Doplňující materiály | Zajímavé odkazy | Zajímavé články

Potřebujeme talenty? (článek)
Péče o nadané děti jako znak dobré školy (článek)
Současné možnosti vzdělávání mimořádně nadaných bezproblémových dětí v ČR (článek)
Definice a projevy nadaných žáků (článek)
Kdo jsou mimořádně nadaní? (článek)
Klíčové teorie nadání a jejich aplikace v práci s mimořádně nadanými žáky (článek)
Možnosti rozvoje potenciálu mimořádně nadaných ve školním prostředí (článek)
Několik postřehů o vzdělávání mimořádně nadaných a talentovaných žáků v různých zemích (článek)
Sociální a emocionální potřeby mimořádně nadaných dětí (článek)
Deklarace práv nadaných dětí v systému vzdělávání (článek)

Komentáře nejsou povoleny.

%d blogerům se to líbí: