Zajímavé odkazy

Na této stránce najdete  zajímavé odkazy týkající se talentované mládeže, soutěže SOČ apod.

Doplňující materiály | Zajímavé odkazy | Zajímavé články

SOČ: Soutěž talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů. Probíhá zpravidla ve třech kolech formou soutěžních přehlídek, kde soutěžící své práce obhajují. Nejúspěšnější řešitelé jsou často vybíráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích. (stránky)

NIDM: Národní institut dětí a mládeže je přímo řízenou organizací Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. (stránky) Institut vydává webový časopis Inspiromat, který je určen všem, kdo se věnují práci s dětmi a mládeží a mají zájem sledovat dění a nové trendy v této oblasti. (stránky)

Česká hlava: Projekt na podporu vědecké a technické inteligence. Tvoří jej soubor vzájemně provázaných aktivit, jejichž cílem je popularizovat vědu a zvýšit společenskou prestiž tuzemských technických a vědeckých pracovníků coby hlavních tvůrců ekonomické prosperity země. Každoročním vyvrcholením projektu je udělování národních cen Česká hlava pro nejlepší osobnosti z oblasti vědy a techniky. Součástí projektu Česká hlava je také soutěž Česká hlavička pro talentované středoškoláky (stránky)

Mensa  ČR: Mensa je mezinárodní společenská organizace založená roku 1946 v Oxfordu. Je to nevýdělečné apolitické sdružení nadprůměrně inteligentních (IQ > 130) lidí bez rozdílu rasy a vyznání. (stránky)

Komentáře nejsou povoleny.

%d blogerům se to líbí: