SNPTM partnerskou organizací Milset

19 září 2011

Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky, o. s. se stalo partnerskou organizací mezinárodní organizace Milset. Certifikát potvrzující naše partnerství si můžete prohlédnout v pravém sloupci v boxíku Partnerská organizace.


Zrušení Letní školy

20 června 2011

Z důvodu nedostatku finančních prostředků se v letošním roce neuskuteční Letní škola mladých vědců. Během září se na našich stránkách objeví informace o podzimním Semináři, který se bude konat v každém případě (finance jsou již zajištěny).


Proběhla valná hroma a správní rada

15 června 2011

U příležitosti celostátní přehlídky SOČ konané v červnu 2011 v Sezimově Ústí, kde se pravidelně schází ředa členů našeho Sdružení, proběhla pravidelná valná hromada členů Sdružení a také zasedání správní rady Sdružení. Všichni členové byly s dostatečným předstihem pozvání, seznámeni s programem zasedání a obdrželi také veškeré podklady v elektronické podobě.

Z programu valné hromady vybíráme:

– informace členů o činnosti Sdružení, jednání se sponzory a různými institucemi
– prezentace výroční zprávy, účetní uzávěrky a jejich schválení (najdete v plné verzi v záložce O nás)
– volba správní rady pro další funkční období 2011-2014 (správní rada pracuje i v dalším funkčním období ve stejném složení)
– přijetí nových členů Sdružení (aktuálně máme 91 členů)


Valná hromada SNPTM

1 června 2011

Valná hromada Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky, o. s. se uskuteční u příležitosti celostátní přehlídky SOČ dne 10. června 2011 ve Vyšší odborné škole, Střední škole a Centru odborné přípravy, Sezimovo Ústí, Budějovická 421. Prosíme všechny členy Sdružení o osobní účast, případně hlasování elektronickou formou. Pozvánka na valnou hromadu se všemi důležitými údaji byla rozeslána e-mailem dne 1. 6. 2011. Pokud vám nedorazila, obraťte se prosím na adresu hlavacek@snptm.cz.


Přihlašujte se na Letní školu mladých vědců

31 května 2011

Letní škola mladých vědců se koná od 21. do 26. srpna 2011 na Střední škole informatiky a spojů Brno, Čichnova 23. Cílem této akce je formou praktických seminářů a workshopů motivovat zájemce o Středoškolskou odbornou činnost k další odborné práci. V rámci této akce proběhnou tematicky zaměřené semináře, orientované na praktické postupy v oblasti odborné činnosti. Semináře a workshopy povedou zkušení pedagogové vysokých a středních škol, pracovníci Akademie věd ČR, případně kvalitní odborníci ze sféry výzkumu a odborné praxe.

Letní škola je pořádána především pro studenty, kteří se v následujícím roce zúčastní mezinárodních soutěží na základě nominace z celostátní přehlídky SOČ v Sezimově Ústí. Jelikož mezinárodních reprezentantů je relativně omezený počet, jsou na doplnění celkové kapacity akce zváni i začínající studenti, které kontakt s úspěšnými spolužáky motivuje k další samostatné vědecké činnosti a účasti v soutěžích.

Akce se uskuteční jen v případě získání příslušných finančních prostředků, přihlášení účastníci budou o konání/nekonání akce informováni e-mailem nejpozději 10. července 2011.


Úspěch v Intel ISEF

13 května 2011

Na celosvětové soutěži Intel ISEF (International Science and Engineering Fair) konané v Los Angeles v USA získala Česká republika několik hlavních a zvláštních cen. Do soutěže Intel ISEF jsou nominováni úspěšní absolventi českých soutěží SOČ (Středoškolská odborná činnost) a Amavet, kteří jsou také připravováni na seminářích a letních školách Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky.

Erika Gedeonová získala za svou práci SOČ „Nová diagnostika Asthma Bronchiale“ zvláštní cenu.  Marek Kovář a Tomáš Peták, kteří se se svou prací „Porovnání kvality ocelí pro jaderné reaktory“ zúčastnili v Česku soutěže Amavet, získali v Los Angeles třetí hlavní cenu a zvláštní cenu. Filip Naiser obdržel za práci „Ovládání kurzoru okem“, kterou v Česku obhájil v soutěži Amavet, druhou hlavní cenu. Tomáš Svoboda se svou prací SOČ na téma „Konstrukce mobilního rentgenu“ získal čtvrtou hlavní cenu.

Českou výpravu doplňovaly dále dvě absolventky soutěže SOČ, Charlota Blunárová s designem mobilního telefonu pro děti a Tereza Agáta Veselá, která se zabývala zkoumáním mužské neplodnosti.

Všem výherců, srdečně gratulujeme a přejeme hodně úspěchů (nejen) v další vědecké práci.


Ocenění Učenou společností

28 dubna 2011

Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky nominovalo 7 prací SOČ na ocenění Učenou společností České republiky. Z těchto sedmi prací hned tři toto ocenění také získaly. Jedná se o následující práce:

Charlota Blunárová: Design dětského mobilního telefonu a konstrukce jeho modelu s využitím  vakuového odlévání plastů

Vojtěch Kundrát: Syntéza vysoce substituovaných derivátů chinolinu

Jasef Hazi: Depozice nanokrystalických diamantových vrstev – výpočet teploty plazmatu

Cena bude jmenovaným předána při příležitosti slavnostní části XVII. Valného shromáždění Učené společnosti České republiky dne 16. května 2011 ve Velké aule Karolina v Praze. Sdružení všem oceněným gratuluje.


Soutěž v programování VHDL

22 března 2011

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel v Rožnově pod Radhoštěm pořádá druhý ročník soutěže středoškoláků v programování hradlových polí ve VHDL. Soutěž se uskuteční ve čtvrtek 14. 4. 2011. Podrobnosti najdete na přiloženém letáku.  Přihlášku, která je zde ke stažení, je třeba podat do 12. 4. 2011 poštou nebo elektronicky.
Informace o prvním ročníku soutěže najdete zde.

Soutěžit se bude na platformě Spartan-3E Starter Kit.

SOUTĚŽ STŘEDOŠKOLÁKŮ – LETÁK

PŘIHLÁŠKA DO SOUTĚŽE


Projekty Sdružení pro rok 2011

31 ledna 2011

V sekci O nás byl zveřejněn dokument Projekty Sdružení pro rok 2011. Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky, o. s. chce v tomto roce realizovat svůj záměr, práci s talentovanou mládeží, zejména v následujících oblastech: podzimní seminář Středoškolské soutěže a prezentace práce talentů III, Letní škola mladých vědců 2011, Krajské kolo SOČ 2011, Celostátní kolo SOČ 2011, Mezinárodní soutěže. Možnosti realizace konkrétních akcí souvisí na úspěšnosti členů Sdružení při zajišťování finančních prostředků.


Zpráva o realizaci akcí

24 ledna 2011

V sekci O nás byla dnešního dne zveřejněna zpráva o realizací akcí za rok 2010 (Letní škola mladých vědců a Tvůrčí dílna řešitelů SOČ III). Na stejném místě najdete i účetní závěrku Sdružení za rok 2010.