Sponzoring

Sdružení na podporu talentované mládeže České republiky, o. s.

Registrace na Ministerstvu vnitra: 2. září 2002 pod č.j.: VS/1-1/51 095/02-R

Cíl sdružení: podpora talentované mládeže České republiky a to zejména Středoškolské odborné činnosti (SOČ).

Dosažení cíle bude zajištěno: podporou při pořádání krajských a celostátních kol SOČ, podporou při účasti talentovaných středoškoláků na mezinárodních soutěžích, pořádáním a ekonomickým zabezpečením seminářů a akcí pro autory – středoškoláky, vedoucí prací a konzultanty a podporou dalších akcí pro talentovanou středoškolskou mládež.

Zdroje financování: sponzorské dary, granty veřejných institucí (především Jihomoravský kraj)

Možnost podpory: finanční dar, věcný dar (ceny do soutěží). Dary jsou vždy zajištěny řádnou sponzorskou smlovou, jedná se tedy o daňově odečitatelné položky. Dar může být věnován bez bližšího určení, lze ale dohodnout i konkrétní cílení daru. Po využití daru obdrží dárce přesnou informaci o tom, jak byl jeho dar využit.

Možnost propagace: za vaši podporu můžeme nabídnout zejména:

• zveřejnění vašeho loga na webových stránkách Sdružení a při akcích pořádaných Sdružením
• zveřejnění vaší reklamy v materiálech vydávaných Sdružením (např. informační brožurky a plakáty distribuované na středních školách)
• zprostředkování kontaktu na talentované středoškoláky ­ vaše potenciální zaměstnance

V případě zájmu: kontaktujte členy správní rady Sdružení (viz záložka O nás) nebo přímo předsedu Ing. Miloslava Hlaváčka (hlavacek@snptm.cz)

Sponzoři Sdružení 2011

ČEPS jihomoravsky-kraj1
ČEPS, a. s.

Jihomoravský kraj

Sponzoři Sdružení 2010

ČEPS  unistav2 msmt1 jihomoravsky-kraj1 

ČEPS, a. s.

Unistav, a. s.

MŠMT ČR

Jihomoravský kraj

Manex & Co. a. s.

Sponzoři Sdružení 2009

ČEPSmsmt1  unistav2  znaek_bar.ai

ČEPS, a. s.

MŠMT ČR

Unistav, a. s.

Nokia Czech Republic

Město Brno

Sponzoři Sdružení 2008

ceps_logo_rgb2

unistav2 msmt1 jihomoravsky-kraj1 ige

ČEPS, a. s.

Unistav, a. s.

MŠMT ČR

Jihomoravský kraj

IGE-CZ s. r. o.

Sponzoři Sdružení 2007

ceps_logo_rgb2

msmt1 jihomoravsky-kraj1 hp1 ige

ČEPS, a. s.

Hewlett-Packard s. r. o.

IGE-CZ s. r. o.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Jihomoravský kraj

Sponzoři Sdružení 2006

ceps_logo_rgb2

jmp valcovny  msmt1 jihomoravsky-kraj1 hp1 ige

ČEPS, a. s.

Jihomoravská plynárenská, a. s.

Hewlett-Packard s. r. o.

IGE-CZ s. r. o.

Válcovny plechu Frýdek-Místek, a. s.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Jihomoravský kraj

Mgr. Bohuslav Sobotka, místopředseda vlády a ministr financí

Ing. Martin Pecina MBA, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Komentáře nejsou povoleny.

%d blogerům se to líbí: